INDE

Principaux sites concernés :

Srinagar - Avantipur - Delhi - Agra - Fatehpur Sikri - Sikandra - Indore - Dhar - Bagh - Mandu - Ajmer - Kota - Bundi - Kumbhalgarh - Udaipur - Ahar - Nagada - Ranakpur - Chittorgarh - Jodhpur - Ossia - Jaisalmer - Bikaner - Jaipur - Amber - Mathura - Gwalior - Orchha - Bhopal - Sanchi - Udayagiri - Khadjuraho - Rajgarh - Bénarès - Sarnath - Calcutta - Puri - Bhubaneshwar Konarak - Khandagiri - Hirapur - Madras - Mahabalipuram - Kanchipuram - Bombay - Elephanta - Kanheri - Bhaja - Karla - Aurangabad - Ajanta - Ellora - Pitalkhora - Daulatabad - Badami - Aihole - Pattadakal - Bangalore - Hampi - Gadag - Halebid - Belur - Somnathpur - Goa - Sravanabelgola - Srirangapatnam - Mysore - Pondichéry - Chidambaram - Gangaikondacholapuram - Darasuram - Tiruvarur - Kumbakonam - Tiruchirapalli - Tanjore - Madurai - Cochin